Birim Hakkında

Genel Eğitim Bölümü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren HTR Birimi, öğrencilerimize Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini sunmaktadır. Üniversitemizin tüm programlarında HTR 111 ve HTR 112 kodlarıyla yer alan bu dersler, senkron ve asenkron bölümleri içerecek biçimde, çevrimiçi olarak tasarlanmıştır. Derslerde, çağdaş Türkiye’nin ortaya çıkışı ve yapılanma süreci, yaklaşık 100 yıllık bir süreçte ve disiplinler arası bir perspektifle ele alınmaktadır. Birim, HTR 111 ve HTR 112 derslerinin yanı sıra yine HTR kodlarıyla öğrencilerimize sunulan ve çağdaş Türkiye tarihini özelleştirilmiş konular çerçevesinde ele alan seçmeli dersler de açmaktadır.