Birim Hakkında

HTR birimi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (BİLGİAta) bağlı olarak faaliyet göstermekte ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin tüm lisans-önlisans öğrencilerine Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini (HTR 111 ve HTR 112) vermektedir.

Birim, Türkiye’nin modernleşme tarihini Osmanlı İmparatorluğu’ndaki batılılaşma hareketlerinin başlangıcından itibaren yaklaşık 100 yıllık bir süreçte ele alan bu derslerin yanı sıra, Türkiye modernleşmesine dair seçmeli HTR dersleri de açmaktadır.